Tre av fire professorer er menn

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, og omtrent like mange kvinner som menn er forskere i Norge. Men i toppen, blant professorene, er 74 prosent menn og kun 26 prosent kvinner.

Kultur

På det nest høyeste akademiske nivået, førsteamanuensis, er menn i knapt flertall med 56,5 prosent mot 43,5 prosent, skriver Ukeavisen Ledelse. Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, mener kvinner blir diskriminert i norsk akademia.– Man skulle forventet at opprykk til professor var noenlunde jevnt fordelt mellom kvinner og menn, sier Rice. Han mener kvinner må ha produsert mer for å bli vurdert likt som menn.Rice er leder for den regjeringsoppnevnte Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og har i tillegg forsket på likestilling i en årrekke.– Det er vanskelig å bli professor. Og det skal være vanskelig. Men det skal ikke være vanskeligere for kvinner enn for menn, sier Curt Rice.Universitetet i Tromsø har best kvinneandel blant professorene. Her er 31,5 prosent av professorene kvinner. I Oslo er kvinneandel 29,4 prosent. Universitetet i Nordland har lavest kvinneandel. Her er bare 14,1 prosent av professorene kvinner. (©NTB)

Nyheter
Politikk