Tre kvinner har søkt Moods generaljobb i NATO

Tre kvinner og to menn har søkt jobben som leder av den norske militærmisjonen til NATOs hovedkvarter. Dermed kan Norge for første gang sende en kvinnelig general eller admiral til Brussel-jobben.

Kultur

Militærmisjonen i Brussel ledes i dag av Robert Mood, som har varslet sin avgang på nyåret. Dersom hans etterfølger blir en kvinne, blir hun eneste kvinnelige general eller admiral i NATOs militære råd. I dag er rådet en forsamling av utelukkende menn fra de 28 medlemslandene, skriver VG.De fem søkerne er: Kristin Lund (57), sjef for FNs fredsbevarende styrke på Kypros; Louise Dedichen (51), sjef for Forsvarets Høyskole; Elisabeth Natvig (54), sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging; Ketil Olsen (55), sjef for organisasjonsavdelingen i Forsvarsstaben og Odd Egil Pedersen (56), sjef for Cyberforsvaret. Førstnevnte og sistnevnte har bakgrunn fra Hæren og er generalmajorer. De øvrige er kontreadmiraler med bakgrunn fra sjøforsvaret.Jobben de har søkt på er én av tre faste norske forsvarsstillinger med graden generalløytnant – eller viseadmiral dersom det er snakk om en offiser fra Sjøforsvaret. En utplassering i Brussel innebærer dermed også én grads opprykk for den som får jobben. (©NTB)

Nyheter
Politikk