Reagerer på kjønnsskjevhet i landbruket

Blant landbrukets 100 mektigste, er 24 kvinner. Antallet viser at det fortsatt er en stor jobb å gjøre med å fremme likestilling i landbruket, sier Kathrine Kleveland, leder i Bygdekvinnelaget.

Scanpix
Kultur

Lista over de mektigste innenfor norsk landbruk er laget for Nationen, Bygdeforskning og Bondebladet av en fagjury. Oversikten skal publiseres over de neste to ukene. Ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag er kvinneandelen i landbruket på kun 14 prosent, skriver Nationen.– For meg handler makt om å få gjennomslag for saker jeg brenner for. Det er like viktig for kvinner som menn, sier Kleveland.Det politiske målet for landbrukssektoren er å oppnå full likestilling, altså 40 prosent av begge kjønn. På spørsmål om hun tror full likestilling er realistisk, svarer Kleveland at hun ikke vet om det er nødvendig heller.– Men det skal være like naturlig for jenter å overta gården som for gutter. Det er i praksis ingenting som står i veien for det i dag, sier hun til avisa.Prosjektet Kvinner, demokrati og deltakelse jobber for å øke andelen kvinner i landbruket, blant annet gjennom fadderordninger, nettverksbygging og muligheter for mer praktisk opplæring. Kleveland, som også er leder for Nei til EU, er rangert på 62. plass på maktlista. (©NTB)