- Da taper du tusenvis av kroner i pensjon

Dersom du har mange vikariater og midlertidige ansettelser kan du gå glipp av mange år med pensjonsoppptjening, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand.

Kristina Picard - Foto - Storebrand

Din fremtidige lønn, altså pensjon, avgjøres av mer enn lønn og antall år i arbeidslivet. Ansettelsesforhold og lengden på disse har også stor betydning for fremtidig pensjonsutbetaling. Spesielt vikarer bør passe på, advarer forbrukerøkonom i Storebrand Kristina Picard.- Vi kan regne med å få flere midlertidige ansatte i Norge etter at reglene for dette ble myket opp i fjor, påpeker hun.Det er ikke noen automatikk i at du får pensjonsopptjening i bedriften du jobber i, hvis ansettelsesforholdet er av kortere varighet. Tvert imot så er reglene slik at du må ha jobbet minimum ett år i det private for å bli innmeldt i bedriftens pensjonsordning. I det offentlige er det andre regler som gjelder, forklarer Picard.- Et medlemskap i Statens pensjonskasse krever at du har omtrent 37 prosent stiling eller mer for å kvalifisere, ellers får du ikke en krone i pensjonsopptjening de årene, utover Folketrygden. Fra 1. april 2016 blir regelen endret slik at den blir lik som i privat sektor, nemlig at du "bare" må jobbe minimum 20 prosent. Videre så må du ha jobbet i det offentlige i minst tre år totalt for å tjene opp pensjonsrettigheter i stat og kommune, sier forbrukerøkonomen.I det private er det andre regler. Der må du ha jobbet i minst ett år, men arbeidsforholdene kan ikke summeres sånn som det gjøres i det offentlige. For hvert nye ansettelsesforhold starter nedtellingen på nytt.- Det betyr dessverre at personer som har mange vikariater og midlertidige ansettelser bak seg, kan gå glipp av mange år med pensjonsopptjening fra arbeidsgiver. I kroner og øre kan dette utgjøre mange tusen kroner i lavere pensjonsutbetaling. Disse må dessverre regne med å spare mer til pensjon på egen hånd hvis de vil kompensere for dette, påpeker Picard.At man ikke får pensjon hos arbeidsgiver, kan også være et argument for høyere lønn ved ansettelsesintervjuet, for å sikre at man har råd til å starte privat pensjonssparing.- Uansett er det viktig å være klar over hvordan ulike ansettelsesforhold påvirker pensjonen vår, understreker Picard.