Én av ti får bivirkninger av kosmetikk

Stadig flere melder fra om kosmetikkbivirkninger, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Én av ti får bivirkninger etter å ha brukt kosmetikk- eller kroppspleieprodukter.

I løpet av fjoråret kom det 216 meldinger til instituttets bivirkningsregister for kosmetiske produkter, noe som er en dobling sammenlignet med de to foregående årene.– Den store økningen skyldes sannsynligvis det nye nettbaserte meldesystemet og den store medieoppmerksomheten vi fikk da systemet ble lansert, sier Berit Granum, seniorforsker ved Avdeling for mat, vann og helse ved Folkehelseinstituttet.Selv om innrapporteringen har økt, er det fremdeles et mindretall som sier fra om bivirkninger fra kosmetikk. Ifølge Folkehelseinstituttet opplever hver tiende bivirkninger etter å ha brukt sminke eller andre kroppspleieprodukter.– Selv om symptomene forsvinner når man slutter å bruke produktet, ønsker vi at folk melder fra til oss om det de har opplevd. Dersom bivirkningene vedvarer eller er kraftige, bør man også kontakte lege, sier Granum.Hun påpeker at Folkehelseinstituttet bruker informasjonen de får, til arbeidet med å gjøre kosmetikk tryggere. (©NTB)