Forretningsmann fikk kolera etter tredagerstur til Filippinene

Tysk forretningsmann alvorlig syk på flyet hjem etter tredagers tur til Filippinene.

Foto: Scanpix

Det vitenskapelige tidsskriftet Eurosurveillance melder at en tysk forretningsmann ble smittet av kolera under en tredagers tur til Filippinene i oktober 2015.Han hadde kun spist på restauranter med høy standard og ikke drukket vann fra springen, men kan muligens ha blitt smittet av sjømat. Han hadde imidlertid ikke tatt kolera vaksine før han dro. Han ble rammet av akutt diaré på flyet hjem og ble innlagt på sykehus med alvorlig hypotensjon og akutt nyresvikt.Vanligvis får turister og forretningsreisende som rammes av kolerarelatert diarè en mild variant som ikke alltid rapporteres. Det tyske Tropical Medicine og internasjonal helse (DTG) anbefaler nå foruten å ta de vanlige forsiktighetsregler i forhold til mat og vann, også å ta en koleravaksine selv ved korttids- reiser til disse områdene. Det har tidligere vært mye fokus på kolera ved reiser til Afrika og Latin Amerika, men nå bør også øvrige Asia og Filippinene inkluderes, konkluderer forfatterne av artikkele.Kolera – er en akutt diarésykdom som skyldes kolerabakterien og kan variere fra å være en mild sykdom uten symptomer til en sykdom med svært alvorlige symptomer. Turister kan rammes og får da ofte en mildere form av diaré som kan vare 3 til 7 dager. Utbrudd av kolera ser man stadig i land som Cuba, Mexico, Thailand og Tanzania, men nå også i øvrige Asia og på Filippinene.