Tradisjonell, norsk påske på frammarsj

Åtte av ti som skal på påskeferie, blir i Norge. Enda flere enn i fjor oppgir at de vil ha hyttepåske med venner og familie, ski og friluftsliv.

Foto: Mosetertoppen AS
Kultur

Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av NHO reiseliv.Halvparten av de spurte skal på påskeferie i år, og av disse skal fire av fem feriere i Norge. Dette er på nivå med i fjor. Den største endringen gjelder hva folk planlegger å gjøre i ferien, enten de er i Norge eller i utlandet.På toppen av lista over påskeferieaktiviteter i Norge ligger hytta, skiaktiviteter, friluftsliv og familie og venner. Flere enn i fjor sier at dette er noe de prioriterer i år. Også for utenlandsfarerne er dette en tydelig trend: Langt flere enn tidligere sier at ski- og friluftsaktiviteter, venne- og familiebesøk og opphold på hytte eller i feriehus er hovedmål for ferien i utlandet, mens de tidligere listetoppene mat- og vinopplevelser, kulturopplevelser og storbyferie taper terreng blant utenlandsreisende.

hytte
fjellet
ski
påske
Nyheter
Kultur