Vekta vår øker - men blodtrykket går ned

Tjukk - Foto: AP

Gjennomsnittlig blodtrykk har falt i befolkningen de siste ti årene. Men forskerne skjønner ikke helt hvorfor.

Det kan se ut som vi er blitt sunnere: Gjennomsnittlig blodtrykk har falt i befolkningen de siste ti årene. Det samme har total-kolestrolet, hvilepulsen og daglig røyking. Det viser en ny studie av data fra Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag nylig publisert i tidsskriftet BMC Cardiovascular disorders, skriver Dagbladet.- Da vi så de første resultatene, trodde vi det var feil - det var forbausende stor nedgang i blodtrykket, særlig hos de eldre, sier Jostein Holmen, professor ved NTNU, samfunnsmedisiner og førsteforfatter av studien. Selvrapportert hard fysisk aktivitet økte i samme perioden, samtidig som vekta og forekomsten av diabetes økte. Men blodtrykket har faktisk gått mest ned hos de overvektige.- Vi ser noe vi kan kalle et overvektsparadoks. Det kan finnes folk med en genetikk som gjør at de tåler overvekt bedre. Noen studier antyder at det finnes slike mennesker, men vi vet foreløpig for lite, sier Holmen. Høyt blodtrykk er ikke en sykdom i seg selv. Men når blir det helseskadelig?- Risikoen øker gradvis, det er ingen eksakt grense. Hos fastelegen vil vanligvis blodtrykket bli vurdert sammen med andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, som røyking, overvekt, diabetes og familiær forekomst av hjerte- og karsykdommer, før behandling iverksettes, sier Holmen.Blodtrykket kan enkelt måles hos fastlegen.


Les også