Da kan du få gratis tannbehandling

Foto: Scanpix

Mange skulle nok ønske at tannlegen var gratis. Men det er kun de som ikke har penger til å forsørge seg selv, som kan få støtte til slik behandling.

Å gå til tannlegen kan være en kostbar affære, og mange opplever nok at regningen svir. Likevel er det kun de som har svært dårlig råd som kan få utgiftene dekket av det offentlige, skriver Dinside.no.Det er sosialtjenesteloven som slår fast at de som ikke har penger nok til å forsørge seg selv, kan få støtte til behandling - altså de som går på sosialen.Alle som har rett til å søke om økonomisk stønad fordi de ikke kan dekke sine levekostnader, kan søke om dette hos Nav, inkludert støtte til tannbehandling, ifølge Navs tjenesteavdeling. Da skal det gjelde nødvendig behandling, og man får dekt et rimelig alternativ.- Den enkelte må ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor for opplysning, råd og veiledning hvis vedkommende ikke har egne midler til tannbehandling. Vedkommende vil ved det lokale NAV-kontoret kunne sette fram en søknad om økonomisk stønad til tannbehandling, forteller de til Dinside. Fattignettverket i Norge, mener dekningen ikke er god nok. De etterlyser at tannhelsen blir likestilt med det øvrige helsevesenet, fordi det er vanskelig for de med dårlig råd å prioritere å gå til tannlegen.


Les også