– Nedgangen er på nesten 40 prosent, målt fra årsskiftet og fram til begynnelsen av juni. For perioden snakker vi om en nedgang fra 300 tonn i fjor til i underkant av 200 tonn i år. Det er mange år siden vi har opplevd et så dårlig fiske, og det er helt klart bekymringsfullt, sier markedssjef for skalldyr i Norges Råfisklag, Tor Edgar Ripman til .Dermed kan flere fiskere og utsalgssteder måtte øke prisene for å tjene inn de tapte inntektene.Årsaken til nedgangen skyldes ifølge Ripman både at noen rekefelt var stengt i vinter og at maneter gjorde det vanskeligere å fiske med trål. I tillegg har færre fiskere dratt ut på rekefiske i april og mai, og dermed har fangstraten vært dårligere.I Sør-Norge har kystrekefisket derimot økt fra 7.000 tonn i 2015 til over 10.000 tonn i 2016. (©NTB)