Professor advarer mot «stresshjerne»

Stressede skoleungdommer er livredde for å gjøre feil. Nå slår professor alarm.

Foto: Scanpix
Kultur

- I løpet av skoletiden er det altfor mange barn som forvandles fra lykkelige unger til veldig bekymrede og stressede tenåringer. Denne felles utfordringen for skolen, foreldrene og helsevesenet må nå tas på alvor. Vi skal ikke skape stressede ungdommer som er livredd for å gjøre feil, sier direktør Arild Bjørndal ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (R-BUP) i Helseregion øst og sør til VG.Han mener mange av dagens skoleelever er så stresset og fulle av uro, angst og press at de ikke er mottagelige for læring, og får støtte fra flere hold. Sammen med professorene Trond H. Diseth og Arne Holte, mener han at utdanningskomiteen på Stortinget må ta opp kampen med skolestresset i den pågående justeringen av skolereformen Kunnskapsløftet. - Vi som fremmer dette, registrerer at flere barn og unge søker hjelp mot skolestresset. Samtidig ser vi en skolehverdag mange steder der vellykkethetsidealet blir stadig smalere og sentrert rundt tester, konkurranser, prøver og karakterer, sier Bjørndal til VG. 

kunnskapsløftet
skolestress
Nyheter
Kultur