Helt sentralt i etterforskningen av at Therese Johaug testet positivt for det anabole steroidet closterbol 16. september i år, står tre tidligere politiansatte, skriver Dagbladet.Ifølge avisen har Britha Røkenes, leder for kontrollavdelingen i Antidoping Norge, bakgrunn fra politiet. Det samme har de to rådgiverne innen etterforskning og etterretning, Birgit Dramdal Haukland og Thomas Blyverket.Dagbladet skriver at de tre etterforskerne er et godt eksempel på hvor mye antidopingarbeidet har utviklet seg de siste årene. Da Antidoping Norge startet sitt arbeid tidlig på 2000-tallet handlet det meste om en prøve var positiv eller negativ, men sakte, men sikkert har arbeidet blitt mer sofistikert.- Behovet for etterforskning - eller undersøkelse, som jeg liker bedre å kalle det - har økt betydelig de siste årene. Det er også et internasjonalt utviklingstrekk i antidopingarbeidet, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, til Dagbladet. Han forteller at etterforskernes oppgave er å gjennomføre samtaler med utøvere og undersøke forhold som er relevante for å for eksempel kunne forklare hva som forårsaker en unormal blodfil. Leder for domsutvalget i Antidoping Norge er for øvrig Anstein Gjengdal. Han var statsadvokat fra 1977 til 1983, og førstestatsadvokat fra 1983 til 1989. Fra 1989 var han nestleder i Økokrim og fra 1996 til 2000 var han sjef i Økokrim. Fra 2000 til 2012 var han politimester i Oslo.