Statistikken viser at antallet skilsmisser er på vei ned, skriver Dagbladet. Skilsmisseraten er den laveste siden slutten av 80-tallet, samtidig som skilsmissetoppen er i ferd med å forskyve seg. Fem-ni år er fortsatt den mest kritiske fasen, men siden 2009 har denne vært nedadgående. Antallet som går fra hverandre etter 10-14 år øker svakt.- At det er flest skilsmisser etter seks-syv års ekteskap, betyr altså at risikoen for brudd er størst etter fem-seks år, sier forsker ved Statistisk sentralbyrå, Kenneth Aarskaug til Dagbladet, og påpeker at separasjon tas ut et år før skilsmisse.Avisen har listet opp en rekke råd til hvordan man takler den såkalte syvårskrisen. Snakk sammen, identifiser negative mønstre og bryt dem. Løs konflikter før de eskalerer, planlegg små romantiske pustehull i hverdagen, med fysisk kontakt og oppmerksomhet. Er situasjonen fastlåst, søk hjelp, råder avisen.