Vi trener mer enn før

Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uken i 2016. Andelen som trener ukentlig, har økt med nær 20 prosentpoeng de siste 15 årene.

I Levekårsundersøkelsen 2016 oppgir 83 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre at de trener minst en gang i uken, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).Sammenlikner vi med tidligere målinger, er aktivitetsnivået i befolkningen klart høyere enn før. I 2001 var det 66 prosent som trente ukentlig, mens andelen var 73 prosent i 2004 og 2007. Bare fem prosent trener eller mosjonerer aldri. Denne andelen er mer enn halvert siden 2001. Dette er i tråd med Levekårsundersøkelsen om helse som viser at nordmenns levevaner blir stadig bedre. Unge mer aktive enn eldreSom tidligere er unge mer aktive enn eldre, viser undersøkelsen. Mens mer enn 80 prosent av personer i aldersgruppen 16-66 år trener ukentlig, gjelder dette 75 prosent av dem som er over 67 år.Andelen som aldri mosjonerer, ligger mellom to og fem prosent i aldersgruppene mellom 16 og 66 år, mot 12 prosent i den eldste aldersgruppen. Eldre er mer aktive enn førSamtidig har ifølge SSB aktivitetsnivået blant eldre økt over tid, både blant menn og kvinner. Andelen kvinner over 67 år som trener ukentlig, har økt fra 51 prosent i 2001 til 73 prosent i 2016.Blant menn i samme aldersgruppe har andelen økt fra 61 til 77 prosent. I 2001 var det 26 prosent i denne aldersgruppen som oppga at de aldri mosjonerte, noe som er mer enn dobbelt så mange som i 2016. Den vanligste treningsaktiviteten blant de eldste er raske turer. En del eldre driver også med aktiviteter som sykling, langrenn og styrketrening.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også