Stadig færre røyker og flere snuser

Andel dagligrøykere har gått ned fra 24 prosent til 13 i løpet av de siste ti årene. Samtidig har forbruket av snus økt, viser tall fra SSB.

Kultur

Blant både kvinner og menn er det i løpet av de siste årene blitt færre dagligrøykere og færre som røyker av og til, viser ferske tall fra SSB.Kvinner og menns bruk har fulgt hverandre både i nedgang og nivå siden overgangen til 2000-tallet.Samtidig har forbruket av snus økt de siste årene. Særlig blant yngre kvinner. En av seks kvinner i alderen 16-36 år snuser daglig. Snusbruken øker mest både blant menn og kvinner i denne aldersgruppen. Allikevel er det fremdeles vanligere å røyke daglig enn å bruke snus daglig.Flest røykere er i alderen over 45 år. I alderen 16-24 røyker kun 4 prosent daglig. (©NTB)

snus
ssb
tobakk
Nyheter
Kultur