- Lav status større risiko enn overvekt

Folk nederst på den sosioøkonomiske stigen har i snitt to år kortere forventet levealder, ifølge en studie. Lav status utgjør dermed større risiko enn overvekt.

Foto: Scanpix
Kultur

Også et høyt alkoholinntak forkorter livet mindre, mens inaktivitet utgjør omtrent like stor risiko som en plassering på i det laveste økonomisk sjiktet, ifølge Lifepath, et EU-finansier konsortium som står bak studien.Diabetes og røykingMens de på den sosioøkonomiske bunnen i snitt fikk redusert den forventede levealdrene med 25 måneder, førte høyt alkoholinntak og overvekt til henholdsvis sju og åtte måneder kortere forventet levealder. Alle disse faktorene utgjør imidlertid langt lavere risiko enn diabetes og røyking, som forkorter livet med henholdsvis snaut fire og snaut fem år.Studien presenteres som det første forsøket på å sjekke effekten av sosioøkonomisk status mot andre faktorer som kan modifiseres, i hvert fall i høyinntektsland.