Dette kan redusere faren for overvekt

Forskere ved NTNU har nylig publisert en artikkel om fedme og spisemønstre, basert på forsøk gjort på rotter.

Det er ikke bare hva man spiser, men når man spiser som har innvirkning på vekten, viser en ny studie av rotter, ifølge forskning.no. 50 rotter ble inndelt i to grupper. Den ene gruppen hadde tilgang til fettrik mat hele døgnet, mens den andre gruppen kun hadde tilgang til mat ni timer om dagen, fem dager i strekk. De to siste dagene av uken kunne de også spise så mye og når de ville.- For mennesker betyr det å spise frokost, lunsj og middag, men ikke kveldsmat. Eller hoppe over frokosten, og spise lunsj, middag og kveldsmat. I helgene kan man spise når og hva man vil, forteller doktorgradsstudent Magnus Kringstad Olsen, ifølge nettstedet.Han har vært en del av forskningsgruppen for eksperimentell kirurgi ved Instituttet for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU, under ledelse av professor Duan Chen.Resultatet av undersøkelsen viser ifølge forskning.no at det å faste halve døgnet har stor innvirkning på forebygging av vekt.- Vi så at fasteregimet bremset kroppsvekten og overvektsutviklingen til rottene, i motsetning til dem som fikk spise når de ville hele uken. Rottene som kunne spise når de ville, gikk veldig mye opp i vekt. For mennesker, som ikke vil spise like mye fett som den maten rottene fikk, kommer effekten trolig til å være enda større, forklarer Kringstad Olsen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også