Skriver ut mest ADHD-medisin til disse barna

Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller diagnose enn barn som er født tidlig på året, ifølge en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Foto: Scanpix

En forskergruppe fra Folkehelseinstituttet  har undersøkt ADHD-diagnoser og bruken av legemidler ved ADHD blant 510.000 norske barn. Barna er i alderen 6 til 14 år (født mellom 1998 og 2006), og forskerne har fulgt dem over tid.Analysene viser at medisinering og diagnostisering av ADHD er mer utbredt blant barn som er født på slutten av året enn blant barn som er født tidligere på året. Sammenhengen med fødselsmåned vedvarte inn i ungdomsårene.Ifølge forskerne fikk 3,6 prosent av gutter i niendeklasse født mellom januar og mars ADHD-legemidler.– Medisineringen økte med fødselsmåned. Blant niendeklassegutter født i oktober til desember fikk 5,1 prosent slike legemidler, sier Kari Furu, forsker ved Folkehelseinstituttet. Hun er en av forskerne bak studien, som er publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.Forskerne fant det samme mønsteret blant jenter. Blant jenter i niendeklasse født tidlig på året (januar-mars) fikk 1,1 prosent ADHD-legemidler, mens tallet var 2,1 prosent for jenter født i oktober til desember.Furu sier at det ikke nødvendigvis er slik at barn som er født seint på året er sterkere biologisk disponert for ADHD eller er utsatt for spesielle miljøfaktorer sammenlignet med andre barn.– Det er en betydelig forskjell i medisinering og diagnostisering mellom de som er født tidlig på året og seint på året. Hvorfor det er slik, vet vi ikke, sier Furu.Forskerne peker på at en mulig forklaring kan være formuleringen i Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostisering av ADHD.I tillegg til Furu, står Øystein Karlstad, Camilla Stoltenberg, Siri E. Håberg og Inger Johanne Bakken bak studien.(©NTB)