Det er forskere ved Statens väg- og transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige som har gjennomført testen, melder .En video viser at kollisjonstestdukken blir kastet over styret på herre-, dame- og liggesykkelen og faller med hodet først. Men på elsykkelen falt dukken sidelengs. Forskerne tror årsaken er at elsykkelen er tyngre enn de andre syklene, og at plasseringen av motor og batteri ga elsykkelen et lavere tyngdepunkt.Forsker Anna Niska og forskningsingeniør Jan Wenäll gjennomførte forsøkene. De påpeker at hver sykkel kun ble testet 3–4 ganger i hvert scenario, og at man derfor må ta høyde for en del feilkilder.De påpeker også at kollisjonsdukken ikke gjør noe for å holde balansen eller ta seg for.Forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) synes resultatene er interessante. TØI sender i disse dager ut en spørreundersøkelse som omhandler dette.– Da skal vi se på om elsyklister rammes av andre typer ulykker enn andre syklister, sier Fyhri.(©NTB)