- Når høsten kommer bør du sørge for å gjøre de viktigste vedlikeholdsoppgavene. Da vil boligen holde seg bedre og du reduserer risikoen for kostbare skader, sier Ketil Voll.Her er 9 ting alle boligeiere bør gjøre i høst
  1. Taket: Sjekk takstein og beslag for sprekker og skader. Dårlig isolerte tak er den viktigste årsaken til at det dannes farlige istapper.
  2. Takrenner og nedløp: Tette takrenner kan gi dyre husskader. Du bør rengjøre takrenner minst én gang i året. Det kan lønne seg å montere løvfanger i takrenner og løvutkast på nedløp. 
  3. Fasaden: Uregelmessigheter på fasaden som blæring, flassing, avskalling, oppsprekking og andre skader i malingfilmen er tegn på at den må males om og at kledningen kanskje også bør repareres. 
  4. Utekraner: Steng og tøm den for vann, for å unngå at frosten sprenger rørene og eventuelt forårsaker lekkasjer inn i huset. Husk også å ta inn hageslangen.
  5. Markiser: Om du ikke vedlikeholder markisene for pollen, veistøv eller sur nedbør, vil du over tid få jordslag og grønske. Du bør vaske markisene med mildt såpevann.
  6. Hagemøbler: Vask, tørk og eventuelt påfør olje eller annen impregnering både på tre- og plastmøbler. Dekk til møblene med en presenning.
  7. Sluk og avløp: Unngå at vannlåser, rør, avløp og sluk fryser og lukter – ikke minst i hytter, campingvogner og garasjer. Du kan forebygge ved å tilsette frostvæsker og avløpsåpnere.
  8. Grill: Rens risten for fett og salt før grillen stues bort for sesongen, for å unngå at metallet ruster og går i oppløsning.
  9. Gressklipperen: Først og fremst bør du gjøre den ren, sjekke kniven og andre deler på klipperen. Du bør også skifte olje, tennplugger og skifte eller rense filteret. Har du andre maskiner, bør du også gå over disse.