Tror du det er bra for kroppen å stå på jobben? Det er feil. Risikoen for hjertesykdom øker faktisk betydelig om du står hele arbeidsdagen, skriverVi har hørt at det å sitte på jobben gir helseproblemer som kreft og type 2-diabetes. Mantraet har vært at det er bra å stå mye på jobben om man kan. Men sannheten kan vise seg å være en annen, viser en ny studie.Forskere ved universitetet i Toronto slår nå fast at de som står oppreist hele arbeidsdagen har høyere risiko for å få hjerte- og karsykdommer sammenlignet med andre yrkesaktive.I en omfattende studie har forskerne fulgt 7000 personer i en lang rekke bransjer over tolv år. Konklusjonen er at de som stod opp hele dagen og ikke hadde mulighet for å jobbe sittende, hadde dobbelt så høy risiko for hjertesykdom sammenlignet med dem som satt hele dagen.- Risikoen for hjertesykdommer blant dem som stod my på jobben er på nivå med risikoen hos dem som røyker daglig, eller dem som er overvektige, sier rapportforfatter Peter Smith.Problemet øker når man står mye oppreist, er fremfor alt at blodtrykket øker i blodårene og at risikoen for kjemisk ubalanse i kroppen, såkalt oksidativt stress, øker. De yrkene som særlig er i risikosonen er butikkansatte, kassepersonal og visse omsorgsyrker.Smith mener at grunnen til at mange står mye på jobben, er at de skal synes for kundene. En større variasjon i arbeidsposisjoner er mulig, mener han.- De fleste arbeidere kan fremdeles utføre sine arbeidsoppgaver om man varierer litt mellom å sitte og stå.For dem som ikke har mulighet til å sitte er det bra med uttøying.