Professor Philip Cohen ved University of Maryland har forsket på hvilke amerikanere som er mest lykkelige i ekteskapene sine, skriver Bloomberg.Tallene viser for det første at det er flere menn enn kvinner som er fornøyde i sine ekteskap. Det stemmer overens med tidligere forskning som viser at menn ofte får mer ut av det å være gift, enn kvinner.Videre viser det seg at religiøse personer, som ofte vektlegger familieliv og trofasthet, også ser ut til å være mer fornøyde. Det som er litt vanskeligere å forklare, er hvorfor amerikanere med ekstreme politiske holdninger er lykkeligere enn de som er moderate. - Det er mulig at personer med mer ekstreme politiske synspunkter oftere har en partner som er enig med dem, sier Cohen.  Den største faktoren som hadde innvirkning på hvor lykkelige par var i ekteskapene sine, var imidlertid økonomisk status. Det er stor forskjell på lykkefølelsen i arbeiderklasse-ekteskap og ekteskap i overklassen. Det er mange grunner til at rikere mennesker er mer fornøyde i sine ekteskap, mener Cohen. De er mindre stresset enn resten av befolkningen, de har råd til ferier og til å kjøpe gaver. Tidligere studier har også vist at amerikanere med lavere inntekt har vanskeligere for å bli gift, og for å holde sammen.