Tren deg yngre

Hva vil det egentlig si om en 50-åring får en biologisk alder på 30?

Ulrik Wisløff er blant NTNU-forskerne som har vært med på å utvikle kondisjonskalkulatoren for å måle biologisk alder, skriver KK.Hvis du med kondisjonskalkulatoren får en biologisk alder på 30, så betyr det at du har kondisjonsnivået til en gjennomsnittlig 30-åring, og at du sannsynligvis kan se frem mot et langt og friskt liv, ifølge forskeren. Kondisjonen din er ifølge Wisløiff bedre egnet til å forutse tidlig død enn risikofaktorer som røyking og livsstilssykdommer.- Kondisjonsnivået ditt gir en slags statusrapport på kroppen til enhver tid. Dette gjelder også for de som har etablerte livsstilsykdommer, som overvekt, diabetes type 2, og blant de som røyker. På bakgrunn av dette er de fleste enige om at kondisjonsnivået til et individ er det beste mål vi har per dags dato for å angi biologisk alder, sier Wisløff, ifølge KK.- En studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viste at menn som hadde et kondisjonsnivå på under 85 prosent av hva som var forventet hadde en fordobling i risikoen for å dø av hjertesykdom sammenlignet med dem med gjennomsnittlig eller høyere nivå. For kvinner var den tilsvarende risikoøkningen på 24 prosent mens hver økning på 3,5 milliliter oksygen per kilo kroppsvekt i minuttet i kondisjonstall var forbundet med omtrent 20 prosent risikoreduksjon for å dø prematurt av hjertesykdom både blant kvinner og menn.Det er selvsagt mange faktorer som spiller inn, men det ligger altså en ganske betydelig nøkkel til et langt og friskt liv i blant annet kondisjonstrening.