140.000 nordmenn jobber julaften

Når julefreden senker seg i de tusen hjem på julekvelden, er det titusener som er på jobb for å holde hjulene i gang. 

Jul i familien - Foto - Scanpix

Cirka 140.000 nordmenn skal jobbe selve julekvelden i år, ifølge en ny KLP-undersøkelse.- For mange er det et offer å måtte jobbe julekvelden. Likevel svarer mange i undersøkelsen at det ofte er hyggelig på jobb i jula, og at de opplever at det er viktig for andre at de stiller opp på jobb, sier Vibeke Os Bratlie, leder for HMS-teamet i KLP. - Vi vet at ansatte som jobber med andre mennesker opplever at arbeidet de gjør er meningsfylt. Dette er i tråd med en rapport om arbeidsmiljø og sykefravær hos sykepleiere i sykehus som KLP nylig har samarbeidet med SINTEF om, sier Os Bratlie.Innen kommune- og helsesektoren jobber rundt 34.500 nordmenn på julekvelden, viser en landsomfattende befolkningsundersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.Undersøkelsen viser at 1 av 10 nordmenn synes det er en fordel å jobbe i julehøytiden. 43 prosent liker det ikke, mens 47 prosent ikke har noen bestemt oppfatning.Det er få som avgjør helt selv om de må jobbe i høytider. Blant offentlig ansatte og sykepleiere er det nesten ingen som avgjør dette selv.