Ansatte slår tilbake mot Brødboksen

Fire ansatte har engasjert advokat mot Brødboksen.

Eivind Yggeseth
Kultur

Selskapet Brødboksen har denne høsten vært preget av driftsproblemer, skrikende kapitalbehov og konflikter med fire ansatte – som nå har hyret advokat Per Danielsen mot sin arbeidsgiver, skriver DN.no.- Fellesnevneren i disse sakene er manglende utbetaling av riktig overtidsbetaling. Disse ansatte har bare fått vanlig lønn og ikke overtidsbetalt slik arbeidsmiljøloven fastslår at man har rett til. Denne nektelsen kan være et uttrykk for at bedriften sliter tungt, sier Danielsen til nettstedet.Brødboksen-gründer Arnulf Refsnes ønsker ifølge Dn.no ikke å gå i detalj om konfliktsakene med tidligere ansatte.- Vi har hatt ansatte fra mange land og fra ulike kulturer. Vi har bidratt til å integrere mange av dem. Spesielle personalsaker ønsker jeg ikke å kommentere.Anklagene om manglende overtidsbetaling kommenterer han på følgende måte:- Vi er opptatt av å overholde lover og regler og forholder oss 100 prosent til overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Refsnes til nettstedet.

Nyheter
Kultur