Når må du måke taket?

Store snømengder kan gi skader på tak og bygninger.

Foto: SINTEF Byggforsk.
Kultur

- Hus som er oppført mellom 1950 og 1979, vil vanligvis være konstruert slik at det tåler inntil 50 centimeter tørr, gammel snø eller 40 centimeter våt snø på taket, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet.Bygninger som er oppført etter 1980 tåler vesentlig mer snø. Dette kan du se i beregningsgrunnlaget fra da huset ble oppført, sjekk eventuelt med kommunen din.- Dersom taket skal tåle 250 kilo per kvadratmeter, betyr det at taket tåler 80 cm tørr, gammel snø eller 60 cm våt snø. En vekt på 350 kilo per kvadratmeter tilsvarer 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø, forklarer Karlsen.Det er lurt å måke taket i god tid før tålegrensen er nådd og det er lurt å måke før snøen blir tung og våt. Vær spesielt oppmerksom på synlige nedbøyninger eller andre endringer i bygningen.- Endringer i bygningen er gjerne et varsel om stor belastning av snø på taket, for eksempel kan dører og vinduer begynne å gå tregt. I noen situasjoner kan man også høre knirk og smell i konstruksjonen. Da kan det være fare på ferde, og større bygninger må eventuelt evakueres, opplyser Karlsen.Tips mot snøtunge tak

  • Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.
  • Ikke fjern all snøen, det er lett å skade papp-, plate- og takstein. La det være igjen 10-20 cm snø på taket.
  • Vurder hvor snøen havner. Det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.
  • Dersom snøen langs husveggene har fonnet seg helt opp til taket, må det utøves forsiktighet ved bruk maskiner til å fjerne snøen da snøen på taket kan bli ustabil og settes i bevegelse.

snø
vinter
takmåking
Nyheter
Kultur