Finnmarkingene har dårligere helse enn resten av landet, men studier viser at det er forskjeller også mellom befolkningsgrupper. Blant annet er forventet levealder for kvinner i Kautokeino 83,5 år.– Kvinner i indre Finnmark lever lengst i fylket og dette er veldig interessant. Er det noen spesielle måter de lever på? Dette er et av spørsmålene helseforsker Jorid Andersen ved UiT ønsker svar på.Nå skal hun og flere andre forskere gjennomføre en treårig studie. Initiativet til forskningsprosjektet «Ulikhet i helse» er tatt av Finnmark fylkeskommune, melder .UiT Norges arktiske universitet, Nord Universitet og Universitet i Bergen er med på prosjektet som skal hente inn data fra den urbane kommunen Alta, kystkommunen Hasvik og den samiske kommunen Kautokeino.– Vi skal intervjue unge voksne og eldre over 65 år. Svarene vi får skal sammenlignes med 30 år gamle helseundersøkelser og dødsårsaksregisteret fra 1987 til 1988, sier Andersen.(©NTB)