1. mars er det søknadsfrist for barnehageplass de fleste steder i landet. Det er store kvalitetsforskjeller på barnehager, og den nærmeste barnehagen er ikke alltid den beste.- Det kan være betydelige forskjeller på alt fra matkvalitet og uteområder til lokaler og barnehagens pedagogiske plattform, sier Jens Schei Hansen fra kunnskapsbarnehagen Espira.Mens barnehagebarn under tre år i 1980 utgjorde rundt fire prosent av barna som går i barnehage, utgjør de nå ni ganger så mye, eller 36 prosent. Ifølge
Statistisk sentralbyrå1. Undersøk størrelsen på småbarngruppen. 2. Bruk Utdanningsdirektoratets barnehageportal aktivt.  barnehagefakta.no3. Besøk barnehagen. 4. Undersøk kvalitet på mat og forhold til kunnskap og bevegelse. 5. Ikke bom på søknadsfristen. 
er det Oslo og Troms som har den høyeste andelen null- ett- og toåringer i barnehage, mens Telemark og Vest-Agder har den laveste.- Man trenger flere ansatte når det blir flere barnehagebarn under tre år. De aller minste trenger mye mer tilsyn enn de eldre barna, sier Schei Hansen.Den ferske foreldreundersøkelsen, der mer enn 106.000 foreldre har blitt spurt, viser at foreldre gjennomgående er fornøyde, men at de som benytter private barnehager er mer fornøyde med barnehagens lokaler og mattilbudet.Her er fem ting du bør på når du velger barnehage:Det bør være minst én voksen per tre–fire barn.På kan du søke opp detaljer om alle barnehagene. Her kan du se hvor fornøyde andre foreldre er på punkter som mat, lokaler, uteområder og så videre. Her kan du også finne ut hvor mange pedagoger det er i de ulike barnehagene. Minimum en tredjedel av de ansatte bør ha pedagogbakgrunn.Hvis barnehagen har åpen dag, bør du ta deg en tur. Spør og grav, og form deg et inntrykk av hvordan barnehagen er for ditt barn. Har de ikke åpen dag, ring gjerne og avtal tid.Kunnskap, kvalitet på mat og viktigheten av bevegelse bør være tre viktige faktorer for valg av barnehage. Barn som spiser sunt har lettere for å lære og er ofte mer aktive. Et viktig punkt er også om de voksne deltar i måltidsituasjonen.Søker du for sent, risikerer du at barnet ditt havner på venteliste. Enkelte opererer med andre datoer enn 1. mars.