De siste ti årene har folketallet i hovedstaden økt med mer enn 110.000 innbyggere, men nå ser den bratte veksten ut til å avta. Folketilveksten i fjor var 1.659 personer lavere enn året før og for første gang på lenge under 1 prosent.Oslo kommune legger til grunn at hovedstaden vil vokse med 80.000 innbyggere de neste 22 årene. I fjor høst anslo kommunen at Oslo ville ha 854.000 innbyggere i 2040. Men året før var anslaget 890.000.Det er fødselsoverskuddet som bidrar mest til den forventede veksten. Det har de siste årene ligget på rundt 6.000, og anslaget i kommunens befolkningsframskriving baserer seg på at fødselsoverskuddet vil vokse til 7.500 i årene som kommer.Nettoinnflyttingen til Oslo har falt jevnt og trutt fra 8.300 i 2008 til 2.400 i 2016, som er siste tilgjengelige år i  ,(©NTB)