Disse landene er det best å bo i

Norge er på toppen.

Kultur

The United Nations (UN) er ute med sin årlige rapport Human Development Report, som rangerer bosteder der folk bor lenge og har et sunt liv, gjengitt av Business Insider. Med andre ord, de landene som er best å leve i.UN så på nesten 200 land på tvers av flere kategorier, inkludert forventet levealder, utdanning, likestilling og økonomisk formue.Her er de landene som gjorde det best:1. Norge. For trettende året på rad er Norge rangert høyest i forhold til levestandard, forventet levealder og utdanning. Takket være landets robuste og offentlige finansierte helsevesen, er gjennomsnittlig levetid 82 år i Norge.2. Australia. Utdanning utgjør over fem prosent av det landets nasjonale BNP. UN fant at de fleste studenter går på skolen i rundt 20 år i Australia.3. Sveits. Dette landet scorer høyt på helse. I gjennomsnitt lever mennesker til de er 83 år og har en relativt lav risiko for sykdommer som malaria, hiv og tuberkulose.4. Tyskland. Fra og med oktober 2014 er alle universiteter gratis for innbyggere og internasjonale studenter i Tyskland, hvor over 96 prosent av befolkningen har minst noen videregående opplæring.5. Danmark. Når man sammenligner medianlønn mellom menn og kvinner, gapet nå på 7,8 prosent for heltidsansatte i Danmark. Til sammenligning er gapet på 17,9 prosent i USA.6. Singapore. Folk i denne nasjonen kan også forvente å leve lange liv. Den gjennomsnittlige levetiden er over 83 år i Singapore.7. Nederland. Dette landet har relativt lave lønnsforskjeller, og forskjellen har vært stadig avtagende siden midten av 1990-tallet.8. Irland. Kriminaliteten er lav i Irland. Mordfrekvensen er på bare 1,1 per 100.000 mennesker, ifølge de nyeste dataene som er tilgjengelige.9. Island. Folk på Island har høy forventet levealder, i gjennomsnitt 82,7 år.10. Canada. Canada scorer høyt på utdanning. Mer enn halvparten av beboerne uteksamineres fra høyere utdanning.11. USA. USA scorer høyt på rikdom. Amerikanere har en medianinntekt på 59.039 dollar i året.12. Hong Kong. Innbyggerne i dette kinesiske territoriet har en gjennomsnittlig forventet levealder på 84 år.13. New Zealand. Studentene oppnår høy utdanning og går på skole i minst 19 år.14. Sverige. I gjennomsnitt lever folk i Sverige til de er 82,3 år.15. Liechtenstein. Mange av innbyggerne har høye inntekter, med en gjennomsnittlig inntekt på 78.000 dollar.

land
livskvalitet
Nyheter
Kultur