Allerede nå er det registrert nesten tre ganger så mange frostskader i 2018 som i hele 2017 og snøtyngde har forårsaket dobbelt så mange skader som i fjor.- Etter en vinter som denne er det vanlig at vi får inn skader grunnet frost og store snømengder helt frem til sommeren. Det forteller oss at en del bruker hytta sjelden og kanskje kun i sommerhalvåret, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i SpareBank 1 Forsikring.For å begrense skadene anbefaler skadeforebyggeren at folk kommer seg på hytta så fort de har mulighet, slik at de kanskje slipper å bruke påsken på skadehåndtering.Alle hytteeiere bør stenge vanntilførselen hver gang de forlater hytta. Nye byggeforskrifter fra 2011 krever at det monteres automatisk stoppventil på inntaksledningen før stoppekranen, samt vannfølere i alle rom med vanninstallasjon der det ikke er tette gulv og sluk.- Det er eiers ansvar å følge med på økning i snømengde på hyttetaket og iverksette snørydding før hytta skades av snøtyngde, sier Nielsen.Syv råd for å unngå unødvendige skader på hytta:1. Steng utvendig og innvendig stoppekran når du forlater hytta2. Tøm rør for vann før du drar3. Påse at det er varme i våtrom så unngår du frost i sisterne (du kan bruke frostvæske ved lenger fravær i sluk og sisterne)4. Har hytta strøm finnes det smarte løsninger for fjernstyring av varme5. Unngå snøskader– måk snø av hyttetaket6. Husk at røykvarslere og slokkeutstyr er påbudt på hytta7. Få gjerne hjelp, men ikke overlat ansvaret til andre