– Nett viktigere enn vei og bane

– 5G er mye mer enn ekstreme hastigheter, sier Telenor-sjef Berit Svendsen.

Kultur

Flere nordmenn mener at digital infrastruktur er viktigere enn fysisk infrastruktur, ifølge en fersk undersøkelse.– Vi tror 5G vil skape en enorm effekt for samfunnet og norsk økonomi, men da må myndighetene også være på ballen, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i en melding.Nordmenns tro på viktigheten av digital infrastruktur kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Kantar for Telenors rapport Status Teknologi-Norge 2018. Her svarer flere (45 prosent) at bedre digital infrastruktur er viktigere for norske bedrifters rammevilkår enn fysisk infrastruktur som vei og jernbane (41 prosent).– Det er liten tvil om at vei og bane er viktig for samfunnet og bedrifter i Norge. Det er en milepæl for teknologinasjonen Norge at nordmenn nå rangerer digital infrastruktur over fysisk. Telenor investerer kraftig i verdensledende nett, og nå håper vi at regjeringen også tar frem virkemidlene som kan få enda større fart på utviklingen, eksempelvis gjennom en langsiktig infrastrukturplan, sier Svendsen.- 5G mer enn fart5G-teknologien ble testet for første gang i Norge av Telenor i fjor. Forventede hastigheter i 5G-nettet vil kunne være 20 ganger raskere enn 4G har vært, og kapasiteten kan økes med hundregangeren. I tillegg har 5G ti ganger så stor kapasitet for antall påkoblede enheter.– 5G er mye mer enn ekstreme hastigheter. Dette er teknologi som er så pålitelig, kraftfull og presis at vi kan basere samfunnskritiske tjenester som samferdsel, helse og nødkommunikasjon over et mobilnettverk. Tjenester som i dag har nulltoleranse for utfall kan baseres på 5G-teknologien i fremtiden, forteller Svendsen.Fremtidens 5G-nett tåler en million påkoblede «ting» som biler, hus, ambulanser og sensorer som snakker sammen.– Dette vil drive både næringsliv og offentlig sektor, og muliggjøre økt produktivitet, smarte løsninger, massive sensornettverk, kunstig intelligens, fjernstyrte systemer og selvkjørende kjøretøy. Den massive veksten i data og ting koblet til nettet, vil kreve 5G-teknologi for å realiseres, forklarer hun.I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 67,5 milliarder kroner til samferdsel. Kun 230 millioner kroner er bevilget til utbygging, sikkerhet og et mer robust digitalt transportnett.

5g
telenor
Nyheter
Kultur