- Vi anbefaler alle å ta båtførerprøven for å øke sin kunnskap. Hvis du er uerfaren på sjøen og går til anskaffelse av seilbåt, anbefaler vi også å ta nødvendige seilkurs, sier adm. direktør i DNB Forsikring, Ketil Voll.For fritidsbåt over 15 meter gjelder andre sertifikater. Da må du regne med å investere betydelig mer tid og penger i et fritidsbåtsertifikat (eventuelt skippersertifikat). Prisene her starter på 10.000 kroner.En av de største faste utgiftene som båteier er båtplass og vinterlagring. Du må regne med at det blir dyrere jo større båt du har, og mye dyrere i populære småbåthavner.BåtplassSkal du kjøpe båtplass kan prisene fort komme opp i flere hundre tusen kroner i de store byene. Skal du leie båtplass vil det normalt ligge fra 10.000–20.000 kroner for sesongen, avhengig av hvor båtplassen er lokalisert.Alternativet til båtplass er å fortøye båten til en bøye/blåse. En fortøyningsbøye vil koste deg fra 300-1.000 kroner. I tillegg må det legges ut en moring, kostnaden her er gjerne 10.000 kroner eller mer, avhengig av sjøbunnen og størrelsen på båten. Du må også ha tilgang til jolle for å komme deg ut til båten.Et grovestimat for dykkerarbeid og innkjøp av bøye og jolle tilsier at du må ut med rundt 10.000–15.000 kroner for denne type båtplass.Et alternativ for de som har mindre båter, er å velge båttilhenger. En tilhenger vil normalt ligge på 10.000–20.000 kroner. Det betales ikke årsavgift på tilhengere, men du må betale en 
omregistreringsavgiftSertifikat og kurs:
  • Båtførerprøven koster 1.500–3.000 kroner
  • Fritidsbåtsertifikat (eventuelt skippersertifikat) koster fra 10.000 kroner
  • Det arrangeres seilkurs for ulike båtstørrelser og på ulike nivå: Fra 1.000–5.000 kroner
Båtplass/vinterlagring/vedlikehold:
  • Kjøp koster deg fra 100.000–300 000 kroner (avhengig av størrelse på båt og lokasjon)
  • Leie koster deg fra 10.000–20.000 kroner
  • Bøye/tilhenger vil koste deg fra 10.000–20.000 kroner
  • Vinterlagring og service koster deg 5000–20.000 kroner
 avhengig av vekt, om lag 500 kroner.VinterlagringNoen velger boblehavn, mens andre velger å få skuta på land for utendørs eller innendørs lagring i oppvarmet hall. Prisene på lagring og vedlikehold varierer veldig, men du må regne med at vinterlagring vil koste deg fra 5.000–20.000 kroner, avhengig av størrelse, lokasjon og hvilke behov du har for vedlikehold, vakthold og servicenivå.- Du kan ta opp båtlån til både ny og brukt båt med kun båten som sikkerhet. Hovedregelen er at du må stille med minimum 20 prosent egenkapital, opplyser kategoriansvarlig i DNB, Fredrik Madsen.Oppsummering utgifter:NB! Alle utgifter er estimater, og det er naturligvis mulig å gjøre dette både billigere og dyrere avhengig av budsjett.