- Det skal ikke store gjenstanden til før den utgjør en potensiell dødsårsak ved en bilulykke. Selv ved lave hastigheter blir løse gjenstander i bilen livsfarlige ved bråstopp, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige Arne Voll.Flasker, mobiltelefoner og mindre gjenstander må sikres slik at de ikke kan bli slengt rundt i bilen.- Å legge alt i takboksen er heller ikke en god løsning. En tungt lastet takboks endrer bilens tyngdepunkt og kjøreegenskaper vesentlig. Resultatet er økt risiko for skrens på bilen, sier Voll.Råd for pakking av påskebilen:
  • Plasser de tyngste tingene lavest mulig. Ikke legg tunge ting i takboksen.
  • Gjenstander skal ikke ligge løst.
  • Ikke overstig bilens- og takboksens maksimale lastevekt.
  • Bruk bilbelte.
  • Er bilen tungt lastet, må du ha et høyere lufttrykk i dekkene. 
  • Sjekk mønsterdybde og se etter skader på dekkene.
  • Ha nok spylervæske og gode vindusviskere. Lav vårsol og våt veibane er utfordrende.
  • Ha nok drivstoff til å takle uforutsette hendelser på veien.
  • Vurder å ha med kjetting
  • Sjekk at batteriet er fulladet og i god stand
Andre tips før påsketuren: