Christina Gjestvang, forsker ved Norges idrettshøgskole, vil prøve å finne ut hva som kjennetegner de nybegynnerne som ikke klarer å komme skikkelig i gang - og hva som skiller dem fra de som holder det gående, skriver Forskere ved Norges idrettshøgskole spurte en gruppe utrente nybegynnere om hvor god de tror formen er på en skala fra 1 til 20.Deltakerne ble spurt om hva slags aktivitet de tror de kan holde ut i en halv time. Nivå 1 er å sitte helt stille, mens toppen av skalaen tilsvarer en halv time med trening på elitenivå. Deretter møtte deltakerne til testing av den faktiske fysiske formen på tredemølla i laben på Idrettshøgskolen.- I gjennomsnitt overestimerte de sin fysiske form med 17 prosent, sier Gjestvang til forskning.no.Det er det samme som nesten to trinn på skalaen. Kvinner overvurderte seg selv bitte lite grann mer enn menn, men forskjellen var ikke stor nok til at forskerne legger noe i det.Gjestvang tror at folk som er godt trent, ville truffet bedre med svarene. - Jeg tror nok at folk som er trente, hadde klart å estimere enda bedre, sier hun til forskning.no.