En amerikansk studie ledet av Becca Levy, professor ved Yale-universitet i USA, fant at et positivt syn på aldring senker demensrisikoen, skriver Dagbladet. Gruppa med positivt syn på aldring hadde halvparten så høy risiko for å utvikle demens. - Hvordan du ser på aldring er en risikofaktor det er mulig å gjøre noe med. Derfor er studien interessant, sier Geir Selbæk, fag- og forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse, til avisen.Det er ti grep du selv kan ta for å forebygge demensrisikoen, ifølge Selbæk.1. Prøv å fokusere på de ressurser du har, heller en det som er tapt.2. Spis mindre rødt kjøtt, mer fisk, frukt og grønt. Forsøk å ha et middelhavskosthold.3. God kondisjon midt i livet er viktig.4. Unngå høyt blodtrykk.5. Unngå diabetes.6. Unngå overvekt.7. Vær fysisk aktiv.8. Bruk hodet - hold hjernen aktiv.9. Vær sosialt aktiv.10. Depresjon bør forebygges og behandles.