Professor og idrettsfysiolog ved NTNU, Jan Helgerud, sier til Dagbladet at han er overbevist om at den mest effektive måten å komme seg i form på, eller med et mål om å trene seg yngre, er å trene 4x4 intervaller.- Du kan ikke løpe fra din kronologiske alder, men den biologiske alderen kan du i høy grad påvirke, sier Helgerud til avisen. Med biologisk alder menes det gjennomsnittlige maksimale oksygenopptaket for en gitt alder. Meningen med å bruke dette, er ifølge NTNU-professoren å gi en referanse som er mer forståelig for folk. - De færreste kan forholde seg til hva det vil si å ha et maksimalt oksygenopptak på 50ml/kg*min. Men får du vite at det er gjennomsnittet for en 20 år gammel mann, er det enklere å forholde seg til, sier Helgerud til Dagbladet, og fortsetter; - Dette går begge veier, så hvis du er 20 år og får målt biologisk alder til 40 år, er du i samme risikosone som en gjennomsnittlig 40-åring. Den laveste biologiske alderen man kan få er 20 år. Ønsker man å øke sitt maksimale oksygenopptak utover dette er det i så fall for å bedre prestasjonsevnen.