Stadig flere barn får mobiltelefon

Andelen yngre barn som får mobiltelefon har økt betraktelig, viser nye tall fra Medietilsynet.

Fra 2014 til 2018 har andelen barn mellom 9 og 11 år som har egen smarttelefon økt betydelig, fra 67 prosent til 87 prosent, melder Medietilsynet.I aldersgruppen 12-14 år er det også en økning, fra 90 prosent i 2014 til 97 prosent i 2018.Alle gutter og jenter i alderen 15-16 år har egen smarttelefon, ifølge Barn og medier-undersøkelsen 2018. Nesten halvparten av barn mellom 9 og 18 år bruker telefonen to timer eller mer hver dag.- Vi ser at stadig flere barn har egen smarttelefon, og telefonen brukes mye. Ifølge Barn og medier-undersøkelsen 2018 opplever mange unge selv at mobilen tar for mye tid, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 45 prosent av barn mellom 9 og 18 år mener selv at de bruker for mye tid på mobilen, på sosiale medier og på nett generelt, og det er en økning siden tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2016.Jentene er mer kritisk til egen tidsbruk enn guttene. Både blant gutter og jenter øker andelen som er kritisk til egen bruk av tid på mobil, sosiale medier og internett med alderen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også