Mange eldre får ikke tannpleien de har krav på

I 2017 fikk bare 23 prosent av eldre med hjemmesykepleie den gratis tannbehandlingen de har krav på.

Kultur

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, ifølge Dagbladet.Eldre og langtidssyke som har tilsyn av hjemmesykepleie, har rett til gratis tannbehandling. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunal og får bevilget penger til å gi et oppsøkende tilbud til de gruppene som har krav på det.Hvorfor hele 77 prosent av hjemmeboende, syke eldre ikke benytter seg av tilbudet, finnes det ikke statistikk på, ifølge avisen. I en undersøkelse utført av en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen svarer mange av dem at de ikke har noen som kan følge dem til tannklinikken.Fylkestannlege i Hordaland Arne Åsan sier til Dagbladet at henting ikke er en del av deres tjeneste.– Tannhelsetjenesten kan ikke ha ansvaret for at pasienter kommer seg til klinikken, men tannhelsetjenesten skal selvfølgelig tilrettelegge slik at tid for behandling passer best mulig, sier han.(©NTB)

tannpleie
tannlege
eldreomsorg
Nyheter
Kultur