spesialiserer seg på store forskningsoversikter der de går gjennom all tilgjengelig forskning på et bestemt felt. Nå har de sett på dokumentasjon på om tilskudd av omega-3 er bra for hjertet, som involverer 79 forsøk med til sammen flere enn 100.000 personer, skriver 25 av disse forsøkene var langvarige og grundige nok til å komme gjennom Cochranes sikkerhetsnett. De utelukket blant annet studier som tok for seg gravide eller alvorlig syke, og de tok heller ikke med studier der forsøkspersonene skulle gjennom en livsstilsendring.- Funnene i gjennomgangen går imot troen på at omega-3-kosttilskudd beskytter hjertet, sier Lee Hooper fra University of East Anglia, ifølge forskning.no.Hun er en av bidragsyterne i forskningsoversikten.- Gjennomgangen omfattet informasjon fra mange tusen mennesker over lange perioder. Til tross for all denne informasjonen ser vi ikke beskyttende effekter av omega-3-tilskudd, sier Hooper til nettstedet.