Så mye kan du drikke før det er skadelig

Hvor mye er for mye?

Sturla K. Naas Johansen, seksjonsleder i Rustelefonen, forteller til Dagbladet at grensen for hvor mye som er skadelig er individuelt.Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer grenseverdier for klart risikofylt drikking til 14 alkoholenheter i uken for kvinner og 21 enheter for menn. - Løpet er ikke kjørt før du har fått skrumplever. Men de som drikker spesielt mye i ferien, drikker som regel mer enn gjennomsnittet ellers også, sier Sturla K. Naas Johansen, seksjonsleder i Rustelefonen, til Dagbladet.- Drikker man jevnlig flere alkoholenheter per uke, er dette sterkt forbundet med økt forekomst av en lang rekke sykdommer, og økt dødelighet. I tillegg er alkohol forbundet med enorm ulykkesrisiko, sier Merete Vevelstad, overlege og spesialist i klinisk farmalogi ved Oslo universitetssykehus, til avisen.- Det gjelder både kreft, hjerte- og karsykdom, alvorlig leversykdom, psykiske lidelser, smertefull betennelse i bukspyttkjertelsen og skader. Ikke minst avhengighet, sier hun.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også