Foreldre til uvaksinerte skolebarn kan få bot i Italia – full krangel

Vaksinedebatten er brutt ut på ny i Italia, der en lov fra mars pålegger alle barn å ha en rekke vaksiner fra de begynner på skolen.

Loven om obligatorisk vaksinering ble vedtatt av den forrige regjeringen, men trådte først i kraft i år, under den nye populistiske regjeringen, som er sterkt imot. Nå jobber koalisjonsregjeringen for å få omgjort lovvedtaket til forgjengeren.Loven gjør det obligatorisk for barn å bli vaksinert mot ti sykdommer i førskolealder, inkludert mot meslinger, stivkrampe og poliomyelitt. Foreldre som ikke har vaksinert barna sine innen de har nådd skolestart, som er det året barna fyller seks år i Italia, kan bli ilagt bøter på opptil 500 euro.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker