– Vi er nødt til å ha en total omstokking av hva vi produserer og hvordan vi distribuerer og konsumerer, sa Stordalen i en debatt under Arendalsuka. Organisasjonen Caritas ville vite hvordan man skal utrydde sult i klimaendringens tid.Det krever et nytt globalt matsystem, mener Stordalen. Hun forteller at hennes organisasjon EAT, i samarbeid med det medisinske tidsskriftet Lancet, er i ferd med å utarbeide en oversikt over hva som må til for å sikre alle nok, sunn mat. Svaret kommer i desember.– Vi har jobbet i to år med å gå gjennom alt som er av kunnskap, om bærekraftige produksjonssystemer og hvordan regnestykket ser ut hvis alle skal ha nok kalorier, sier Stordalen.
Kutte i matsvinn
Hun påpekte imidlertid at man må produsere all maten jorda trenger på det jordbruksarealet vi har i dag, av hensyn til det biologiske mangfoldet.Da må vi kutte i matsvinnet og få mer mat fra havet, ifølge Stordalen, som mener oppdrett vil bli viktig. Dessuten må vi alle spise mer mat basert på planter samtidig som man må utvikle mer bærekraftig husdyrhold.– Vi trenger mye mer global handel for å få det til, mener Stordalen.