Tennisracketens utvikling siden 1874

Slik har tennisracketen utviklet seg siden 1874 og frem til i dag.