Slik får du et godt inneklima

Kultur

Tryg Forsikring gir følgende råd for et godt inneklima:1. Luft ut. Gjerne to ganger daglig i 15 minutter. Det holder ikke å åpne ett vindu, du må åpne vinduer i alle ender av huset. Da øker luftfuktigheten og temperaturen senkes, og virvlende støv blir dermed tyngre og legger seg på gulvet. Du bør i tillegg til avtrekksvifte også ha åpent vindu når du lager mat, for å unngå vanndamp og gass.2. Hold en jevn innendørs temperatur. Alle rom bør være på 21 grader. Ikke skru av varme i rom du ikke bruker, da overflatene blir kalde og skaper kondens i kombinasjon med fukt, som kan føre til mugg. Spesielt viktig er det å ha 18-21 grader på soverommet, da vi lager en del fukt når vi sover.3. Unngå å henge tøy til tørk innendørs. Vanndamp er noe av det verste for inneklimaet. Fukten kan føre til muggsopp, og kan forsterke astma- og luftveisplager. Hvis du må henge tøy til tørk innendørs anbefales det å gjøre dette på et bad med avtrekksvifte.4. Unngå store møbler direkte opp mot kalde yttervegger. Der kald og varm luft møtes bør det være luftig og god luftsirkulasjon. Ellers vil det dannes kondens. Vi anbefaler minst 5-10 centimeter klaring mellom møbler og kalde yttervegger.5. Sørg for dokumentasjon. Spesielt hvis du er leietaker. I noen tilfeller kan man kreve at utleier gjør utbedringer, og i ytterste konsekvens kan man ha krav på å avslutte leieforholdet.

helse
inneklima
Nyheter
Kultur