Derfor er du «alltid» syk

De fleste opplever å bli forkjølet en til to ganger i året, mens influensaen gjerne kommer med flere års mellomrom. 

Kultur

Symptomer som feber og tett nese er ikke et tegn på at immunforsvaret er dårlig eller at det er noe galt, men er tegn på at kroppen kjemper mot viruset, skriver KK.- Mange immunsvekkede opplever ikke engang å bli klinisk forkjølet selv om de får viruset. Symptomene er det kroppen selv som danner, og ikke virus eller mikrober selv - de trigger betennelses-symptomer, påpeker Dag Kvale, professor ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo, overfor nettstedet.Virus smitter lettere når det er kaldt fordi slimhinnene blir irriterte og mer mottakelige. Derfor opplever du kanskje å bli oftere syk på vinteren, og i perioder føler du kanskje at du «aldri» blir frisk. - Når dette skjer samtidig hos mange og det er smitte rundt, øker antall smittede personer til enhver tid og med eksponensiell økt smittefare. Får man en slik øvre luftveisinfeksjon så blir man antagelig mer mottakelig for ny smitte, fra barnehagebarn og så videre, påpeker Kvale overfor KK.Det kan imidlertid være bakenforliggende årsaker om du opplever mer sykdom enn vanlig, ifølge medisinsk direktør ved Aleris, Per Kvandal.- Depresjon, høy arbeidsbelastning, søvnmangel eller stress kan påvirke immunforsvaret negativt. Da kan man lettere bli syk og oppleve mer sykdom enn ellers, forteller han til KK.Bente Mjølstad, spesialist i allmennmedisin og førsteamanuensis ved NTNU, forteller til KK at forskning viser at man har dobbel så høy risiko for å bli syk av forkjølelse og influensa hvis man opplever mye stress. 

forkjølelse
influensa
sykdom
helse