I disse byene bor rikingene

Byen som troner toppen har dobbelt så mange rikinger enn andreplassen.

Ifølge en rapport fra Wealth-X , gjengitt av Marketwatch, er New York den byen i verden der det bor flest rikinger, der nettoverdi av eiendeler utgjør mellom én million dollar og 30 millioner dollar.I New York bor det 978.810 rikinger, som er nesten dobbelt så mange som i Tokyo med 593.025 individer.Her er hele listen:

  • New York: 978.810 individer (ned 0,6 prosent fra 2017)
  • Tokyo: 593.025 individer (ned 3,3 prosent fra 2017)
  • Los Angeles: 576 255 individer (ned 0,7 prosent fra 2017)
  • Hong Kong: 391.595 individer (ned 11,1 prosent fra 2017)
  • London: 372.270 individer (opp 2,7 prosent fra 2017)
  • Chicago: 353.775 individer (ned 0,8 prosent fra 2017)
  • Paris: 345.175 individer (opp 4,5 prosent fra 2017)
  • San Francisco: 314.055 individer (ned 0,4 prosent fra 2017)
  • Washington, D.C.: 301.495 individer (ned 1,3 prosent fra 2017)
  • Dallas: 298 220 individer (opp 0,1 prosent fra 2017)