Stadig flere får influensa

Antall influensatilfeller er stadig økende, men fortsatt på lavt nivå. Andelen har steget de siste par ukene etter en stagnasjon i begynnelsen av januar.

I forrige uke fikk 1,7 prosent av dem som gikk til legen diagnosen influensalignende sykdom. Uken før var andelen 1,4 prosent, viser den ukentlige influensarapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).Influensa A (H1N1) er i klart flertall de fleste steder. Dette er viruset som utgjorde pandemien i 2009 og da ble kalt «svineinfluensa». Viruset har siden da sirkulert jevnlig og regnes nå som et normalt sesonginfluensavirus.Totalt økte andelen influensapositive fra 18,3 til 22,2 prosent i forrige uke, etter å ha holdt seg omtrent uforandret siden flere uker etter jul. Fremdeles er det lav influensaaktivitet over hele landet, men i Vestfold, Østfold og Aust-Agder har andelen nådd middels nivå.FHI venter en ytterligere økning i tiden som kommer, spesielt i slutten av februar.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også