Unngå disse treningsfallgruvene

Ikke gå i disse syv fallgruvene.

Mye må være på plass for å oppnå suksess i treningen, men det er også flere fallgruver som må unngås, skriver iform.no.

  1. For høye eller urealistiske mål. Resultatet kan bli at du gir opp eller ser treningen som noe negativt i stedet for noe positivt.
  2. Mangel på planer eller struktur. Fremgang over tid og varig progresjon er avhengig av en plan.
  3. Overtrening. Hvis du ikke hviler nok, kan du oppleve stagnasjon og tilbakegang samtidig som at du føler deg trøtt og har lite overskudd. Hvileferdighetene er ofte det som skiller de suksessfulle fra de litt dårligere.
  4. Ensporethet. Å aldri løse opp, alternere eller periodisere treningen vil på sikt kunne føre til dårligere utvikling av potensialet og/eller skader og mulig ubalansert treningsgrunnlag.
  5. Manglende, forvridd eller feil fokus. Ha et bevisst fokus på oppgavene. Å kunne sjonglere frem til suksess er stort sett umulig. Man må kunne fortsette med riktig fokus når hverdagen melder seg.
  6. Fravær av selvevaluering og evaluering fra andre. Å kunne betrakte og evaluere sine metoder og handlinger fra flere perspektiver er viktig. Mange kjører hardt på med sine egne ting uten å tenke nøye på hva de faktisk gjør.
  7. Overseelse av avgjørende komponenter. Mange komponenter må være på plass for å lykkes. Riktig trening, rett matinntak, nok hvile, en harmonisk livssituasjon generelt og fravær av stress er blant de viktigste.