Forsker Marte Kvello-Alme har skrevet doktorgraden «UngDemens i Trøndelag» og har fått funnene sine publisert i .- Demensomsorgen i Norge er bygget opp med tanke på den eldre garde. Yngre med demens trenger et annet hjelpetilbud og tilnærming, påpeker Kvello-Alme overfor VG.Som lege og stipendiat ved Sykehuset Levanger og NTNU har hun ledet studien om personer som får demenssymptomer før fylte 65 år, den første studien i sitt slag i Skandinavia.Det er rundt 2.000 yngre med demens i Norge, de yngste får påvist sykdommen allerede tidlig i 40-årene. Kvello-Aune sier at det er veldig ulikt hvordan kommunene i Norge møter disse pasientene, ettersom de har helt andre behov enn personer med samme diagnose som er flere tiår eldre.I henhold til de nasjonale retningslinjene bør kommuner ha et tilpasset tilbud for yngre med demens. I en kommentar sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) at verken helsevesenet eller kommunene har nok kunnskap på området, og at forskjellene er for store.- En aktiv 40-åring må få tilbud om noe annet enn bare å spille bingo med folk som er 40–50 år eldre, sier Listhaug.(©NTB)